Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Huổi Mi - Ma Thì Hồ, Mường Chà, Điện Biên
 • Vũ Thị Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0985109586
  • Email:
   vuhaihamnmathiho@gmail.com
 • Lã Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0967664289
  • Email:
   lathuymnmathiho@gmail.com
 • Lò Thị Hoạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0869694509
  • Email:
   thanhhoatmnmathiho@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973518800
  • Email:
   trangpth.mnphinho.muongcha@dienbien.edu.vn